Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op mondzorgbilthoven.nl (alle pagina's vallend binnen deze domeinen) berust bij Mondhygiënistenpraktijk Berg en Bosch.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mondhygiënistenpraktijk Berg en Bosch informatie (teksten, afbeeldingen en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Uitgezonderd voor particulier, persoonlijk gebruik

Hoewel Mondhygiënistenpraktijk Berg en Bosch grote aandacht besteedt aan de inhoud, is het mogelijk dat onderdelen onjuistheden bevatten. Het gebruik van de site en materiaal daarvan geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker. Mondhygiënistenpraktijk Berg en Bosch kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van het gebruik van het geboden materiaal. Mocht u problemen hebben met de inhoud van deze site, wendt u zich dan tot de makers.